Odpady

Firma Koltex Recykling świadczy usługi w zakresie:
skupu odpadów tworzyw sztucznych w różnej postaci i rodzaju:

  • Odpady foliowe
  • Odpady w postaci zlepów
  • Odpady w postaci przemiałów

Posiadamy uregulowany stan formalno-prawny w zakresie prowadzonej działalności: skupu i przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych, magazynowania oraz transportu.