Folie POLIREC

Innowacyjny i autorski produkt powstały z mieszanki regranulatów folii PA oraz PE połączonych dzięki opracowanej technologii dodatków kopolimerowych. Folia o znacznie zwiększonej wytrzymałości, odporności na przebicia i przenikanie zapachów – przy zmniejszeniu grubości i zarazem masy folii. Więcej nawet o 20% materiału użytkowego na kg w stosunku do standardowej folii LDPE. Zapraszamy do składania zapytań ofertowych.

Produkt powstał w wyniku realizacji projektu pt. „Wdrożenie do produkcji innowacyjnej folii POLIREC w firmie Koltex Recykling s.c.” realizowanego w ramach Poddziałania 1.3.1 Wdrożenie innowacji przez MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.