Dotacje Unijne

Poniżej znajdą Państwo informację na temat trwających oraz zakończonych postępowaniach w zakresie Dotacji z Unii Europejskiej

KOLTEX RECYKLING S.C. Marcin Mitura, Urszula Mitura realizuje projekt pt. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa dzięki przeprowadzeniu audytu wzorniczego i opracowaniu Strategii Wzorniczej.” w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

Cele projektu: Planowane efekty:
Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy poprzez zwiększenie potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystania wzornictwa w działalności firmy, co w szczególności przełoży się na wdrożenie nowych produktów na rynek i
wzmocnienie pozycji firmy dzięki wzornictwu.
Dzięki realizacji projektu wzrośnie konkurencyjność oraz przychody firmy dzięki lepszemu zarządzaniu wzornictwem oraz wprowadzeniu nowych produktów; oferta firmy zostanie
dostosowana do trendów, potrzeb i oczekiwań rynku; zostaną usprawnione procesy oraz sposoby komunikacji pod kątem wzorniczym; nastąpi rozwój eksportu i dotarcie do nowych grup odbiorców; wzrośnie umiejętność zarządzania wzornictwem.

Wartość projektu:   142 680,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich:  98 600,00 zł

KOLTEX RECYKLING S.C. Marcin Mitura, Urszula Mitura realizuje projekt pt. „Wdrożenie do produkcji innowacyjnej folii POLIREC w firmie Koltex Recykling s.c.” w ramach Poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cele projektu: Planowane efekty:
Celem realizacji projektu jest wdrożenie innowacyjnej w skali świata technologii produkcji folii POLIREC otrzymanej metodą wytłaczania ze specjalnie opracowanej mieszanki sporządzonej z technologicznych odpadów powstałych przy produkcji i konfekcjonowania laminowanych folii PA-PE z dodatkiem innowacyjnych adsorbenów niekorzystnego zapachu na osnowie minerałów ilastych z dodatkiem mieszanki zapachowej. W wyniku realizacji projektu nastąpi wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i produktowych, co znacząco wpłynie na rozwój przedsiębiorstwa i kooperantów oraz umożliwi im pozyskanie szerokiego grona odbiorców na rynku międzynarodowym, dzięki wprowadzeniu do oferty zaawansowanego technologicznie produktu stanowiącego odpowiedź na potrzeby rynku.

Wartość projektu: 4 735 500,00 PLN
Wartość kosztów kwalifikowanych: 3 850 000,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 2 695 000,00 PLN