KOLTEX RECYKLING S.C. Urszula Mitura, Marcin Mitura realizuje projekt pt.

„Wdrożenie do produkcji innowacyjnej folii POLIREC w firmie Koltex Recykling s.c.”

w ramach Poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cele projektu:

Celem realizacji projektu jest wdrożenie innowacyjnej w skali świata technologii produkcji folii POLIREC otrzymanej metodą wytłaczania ze specjalnie opracowanej mieszanki sporządzonej z technologicznych odpadów powstałych przy produkcji i konfekcjonowania laminowanych folii PA-PE z dodatkiem innowacyjnych adsorbenów niekorzystnego zapachu na osnowie minerałów ilastych z dodatkiem mieszanki zapachowej.

Planowane efekty:

W wyniku realizacji projektu nastąpi wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i produktowych, co znacząco wpłynie na rozwój przedsiębiorstwa i kooperantów oraz umożliwi im pozyskanie szerokiego grona odbiorców na rynku międzynarodowym, dzięki wprowadzeniu do oferty zaawansowanego technologicznie produktu stanowiącego odpowiedź na potrzeby rynku.

Wartość projektu:

4 735 500,00 PLN

Wartość kosztów kwalifikowanych:

3 850 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:

2 695 000,00 PLN


KOLTEX RECYKLING S.C. Marcin Mitura, Urszula Mitura realizuje projekt pt.

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa dzięki przeprowadzeniu audytu wzorniczego i opracowaniu Strategii Wzorniczej.”

w ramach Działania 1.4 Wzór na konkurencję w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

Cele projektu: Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy poprzez zwiększenie potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystania wzornictwa w działalności firmy, co w szczególności przełoży się na wdrożenie nowych produktów na rynek i wzmocnienie pozycji firmy dzięki wzornictwu.

Planowane efekty:

Dzięki realizacji projektu wzrośnie konkurencyjność oraz przychody firmy dzięki lepszemu zarządzaniu wzornictwem oraz wprowadzeniu nowych produktów; oferta firmy zostanie dostosowana do trendów, potrzeb i oczekiwań rynku; zostaną usprawnione procesy oraz sposoby komunikacji pod kątem wzorniczym; nastąpi rozwój eksportu i dotarcie do nowych grup odbiorców; wzrośnie umiejętność zarządzania wzornictwem.

Wartość projektu:   142 680,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich:  98 600,00 zł

# Ogłoszenie / Zawartość pliku Rodzaj pliku Wielkość pliku Link do pobrania
1 KOLTEX RECYKLING s.c. Marcin Mitura, Urszula Mitura zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji zamówienia w postaci przeprowadzenia audytu wzorniczego wraz z opracowaniem strategii wzorniczej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I : Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap. DOCX / PDF 104KB / 6,4MB
Pobierz
Pobierz
2 KOLTEX RECYKLING s.c. Marcin Mitura, Urszula Mitura informuje, iż zakończyło się postępowanie w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej zakupu usługi obejmującej przeprowadzenie audytu wzorniczego wraz z opracowaniem Strategii Wzorniczej w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję I Etap Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020. DOCX / PDF 104KB / 6,4MB
Pobierz
Pobierz